Ordförande

Kassör

Betalningar och frågor om medlemsavgifter

Sekreterare

Frågor om medlemskap med mera

Apparatdykning

Frågor kring kurser

Fridykning

Frågor kring fridykning

Bokning av sällskap i Väjern

Frågor och bokning av stugan i Väjern