Medlemsavgifter

Apparatdykare 800 kr/år
Apparatdykare är för medlemmar som är apparatdykare.
Familjedykare 500 kr/år
Familjedykare är till för de som är apparatdykare och som bor på samma adress som en som är av kategorin Apparatdykare.
Seniorfridykare 550 kr/år
Om ett hushåll inte har någon apparatdykare men har en senior tillhör den Seniorfridykare.
Familjesenior 350 kr/år
Familjeseniorer är för övriga seniorer i ett hushåll som inte tillhör någon av de tidigare kategorierna.
Junior 350 kr/år
Junior är för alla som inte fyllt 18 år och som inte är apparatdykare.

Terminsavgifter

Terminsavgift fridykning
300 kr per termin (VT/HT), i terminsavgiften ingår inte medlemsavgiften.
En bit in på terminen kommer ett utsick om betalning från idrott.se.

Förnyelseavgift av medlemskap betalas senast 31/12.

Medlemsavgifter betalas via formulär genom idrott.se se länk genom att klicka på rubriken medlemaskap. För befintliga medlemmar skickas det ut ett mail i december eller så klickar man på under rubriken förnya medlemsskap.

Vi önskar att betalningarna i förstahand görs via swish-länken som kommer från idrott.se. Vill ni betala med BG så måste betalnings referensen från idrott.se skrivas in i medelandefältet.