I dagens Nerikes allehanda finns det en artikel om Örebro sportdykarklubbs projekt i Kvinnersta kalkbrott.
Vill du vara med och sponsra fortsättningen av projektet kontakta projektledaren Mattias Mattias Göthberg fridykning]]
Entreprenör: OBK
Konstruktör: #norconsult