Gustavsvik
Våra medlemmar har tillgång till träningstider i badhuset Gustavsvik. Här kan man fridyka eller apparatdyka samt simträna om plats finns. Ytorna som vi disponerar är följande…

Måndag
20:00 – 21:00 Mellan bryggan och hopptornet (20-21 3x25m)

Onsdag
18:00 – 20:00
Två 50m längder APNEA träning

Onsdag
20:00 – 21:00
Två 50m längder samt tre 25m (mellan hopptornet och plåtbryggan), APNEA träning + Apparatdykarutbildning

Söndag
09:00 – 10:30
Hela ytan mellan plåtbassängen och hopptornet, Appratträning och Apparatdyrar Utbildning. Tag för speciell entre behövs kontakta
ordforande@osdk.se eller fridykningsansvarig@osdk.se

Söndag
18:00 – 19:00
Två 50m längder samt hela ytan mellan plåtbassängen och hopptornet, Barn och Ungdomsträning

Söndag
19:00 – 20:00
Två 50m längder