Dykning: Kvinnersta, Norra brottet

För tillgång till brottet behövs nyckel till yttre och inre grind.

(QR koder för betalning via swish finns på plats).

Medlem i ÖSDK:

Nyckel hämtas i klubblokalen och kan förbokas via google documents kalender för medlemmar.
(OBS det är endast bokning av nyckeln, Dykplatsen kan ta flera sällskap). Nyckel till yttregrinden kärvar lite så tryck in och drag sakta tillbaka lite för att få upp låset.

Avgift:
– 0 kr/dykare för tillträde och parkering på privat mark (Till markägare)
– 30kr/dykare för användning av ÖSDKs dykplats och trappa (Till ÖSDK)

Enskilda externa dykare:

Ej medlem i ÖSDK? Du kan fortfarande få tillträde till brottet i sällskap med en medföljande ÖSDK-medlem, eller via Dykning.net dykutfärder till Kvinnersta.

Avgift:
– 30kr/dykare för tillträde och parkering på privat mark (Till markägare)
– 30kr/dykare för användning av ÖSDKs dykplats och trappa (Till ÖSDK)

Dykare ansvarar för sin egen dyksäkerhet vid dykning utanför planerad ÖSDK aktivitet.

Extern klubb eller förening?
För större utfärder, kontakta oss gärna på kvinnersta@osdk.se. Vi bokar datum för ert sällskap och bidrar med insläpp och dykplatsorientering av både det norra och södra brottet.

Eventuell dykguide kan diskuteras.

Pris:
– 500kr/arrangemang.
– 30kr/dykare för tillträde och parkering på privat mark (Till markägare)

Externa klubbar & föreningar ansvarar för sina medlemmars dyksäkerhet och tar med egen oxybox.

Parkering: ÖSDK förfogar över 6 stycken parkeringsplatser inne på området. Vid fler än 6 bilar kan man med fördel lämna av utrustningen och sedan parkera utanför grinden, vid parkeringen för södra brottet.

(Se informationsflik nedan).

OBS! lastbilsparkeringen får ej blockeras.

– Max 6 dykare på trappan samtidigt.
– Det man tar med sig till dykplatsen tar man även med sig hem.
– Dykning sker på egen risk, dyk inom din egna utbildnings och erfarenhetsnivå.
– Respektera den marinbiologiska faunan (Se men inte röra).
– Parkera enbart på anvisad plats.

– Parkering sker på anvisade platser enligt bilden nedan “P1”, “P2” eller “P3”
– Blockera inte lastbilsparkeringen.

Att beträda grottor och tunnlar är spännande och frestande.

Det är dock oerhört riskfyllt, beträd ej dessa utan rätt utrustning, utbildning och erfarenhet.

Frågor kring grottor och tunnlar maila oss på kvinnersta@osdk.se

Hur hittar man till kvinnersta klicka på kartan nedan