Kvinnersta Norra utveckling

!Officiell invigning 1 Maj!

Idag bedriver Örebro Sportdykarklubb (ÖSDK) fridykning (apnea) i dagbrottet Kvinnersta Norra och sportdykning (med dykapparat) i dagbrottet Kvinnersta Södra. Fridykningen bedrivs i Kvinnersta Norra då detta brott är det djupare (45 meter) av dessa två. För att ta sig ner och upp ur brottet behöver fridykarna klättra på stegar bärandes utrustning rakt ner i vattnet, vilket inte är optimalt. Stegklättrandet stänger även ute alla apparatdykare , då det är svårt att få ner och upp den tunga apparat utrustningen. All barn och ungdomsverksamhet begränsas också pga. det är för svårt och krävande att ta sig i och ur brottet både som fridykare och apparatdykare.

För att öka säkerheten samt tillgängligheten för både barn, ungdomar och vuxna till Kvinnersta Norra, vill ÖSDK anlägga en trappa samt flytbrygga för enklare access till vattnet.

I dagensläge bedrivs den mest ungdomsverksamheten i Gustavsvik (mellan 30-50 fridykare varje söndag samt en handfull äldre ungdomar och vuxna på onsdagar.) På sommaren dyks det några enstaka gånger i dagbrott med ca 6-10 mils (Uskavi, Vättern, Unden, Hjortkvarn) avstånd från Örebro så Kvinnersta skulle öka möjligheterna för dykning i alla åldrar med nära avstånd till Örebro (17min med bil, 22-50min bus, 40 min med cykel). I ÖSDK utbildar vi i fridykning från 8-års ålder och kravet att man kan simma 200m.

Detta kommer även att vara en av de bättre dykplatserna i inlandet i mellan Sverige och dra till sig dykare från Karlstad, Karlskoga, Ludvika och Mälardalen. Dykplatsen har stor potential då den erbjuder tillräckligt stort djup för avancerad dykning och kommer sannolikt bli ett naturligt val för utbildning av sådan typ av dykning.

Årligen brukar vi städa i vattnet och miljön runt Kvinnersta Norra och Södra på vattenstädardagen i september.
Detta görs med stöd av Städa Sverige och Markägaren.

Stort tack till våra sponsorer

RF-SISU
Örebro kommun
Svenska sportdykarförbundet
DYKNING.NET
@Mattisfridykning
Karlskogas sportdykarklubb
Karlstads dykarklubb

SI TECH
REEL DIVING
Nitton93

Utöver ovan sponsorer har vi trappstegssponsorer
Entrepenör: OBK SVERIGE AB
Konstruktion: Norconsult