Tunnlarna och grottor är spännande men beträd ej dessa utan rätt utbildning.
Frågor kring guide och tunnlar/grottor tryck här