I helgen städade ÖSDK i södra och norra Kvinnerstadagbrotten. Det dränerades ochså i slänten mot trappen, Räcken och trall slipades och oljades. Samt slipers las i sluttningen och på måndagskvällen släntades stegen så att det skall bli lättare att gå ned till trappen. Vi får tacka alla deltagare, markägaren och Örebro kommun för support.